Språket 2002-11-26

Finlandssvenskan

Programmet denna vecka handlar om finlandssvenskan, en gammal dialekt av svenska språket, som har det besvärligt med ett minskande antal talare.
Idag är det mindre än 300.000 finländare som har svenska som modersmål. Leif Höckerstedt är lektor i svenska vid Helsingfors universitet; han har skrivit en bok om detta, "Fuskfinnar eller östsvenskar? En debattbok om finlandssvenskhet". Mikael Reuter vid Forskningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors demonstrerar ett dataprogram designat att upptäcka det som kallas "finlandismer", det vill säga språkkonstruktioner som är influerade av finskan och inte passar i svenskan. Professor Lars-Gunnar Andersson svara på några lyssnarfrågor, bland annat om tyskans inflytande på svenskan och om det är någon skillnad på att säga "glöm inte" och "kom ihåg". Redaktör: Anna Lena Ringarp.