Utjämningssystem slår hårt mot vissa kommuner

Kommunernas kostnader för hjälp till handikappade ska utjämnas. Det föreslår en utredningsgrupp till regeringen. Och går förslaget igenom kommer det att få dramatiska effekter för en del kommuner i Kronobergs län.
Älmhults kommun kommer att få betala drygt 1 000 kronor per invånare till utjämningssystemet, och för Markaryds del handlar det om drygt 700 kronor. Växjö och Ljungby däremot kommer att tjäna på systemet. För Växjös del handlar det om att få nära 1 000 kronor per invånare.