Sparkrav utarmar sjukvården på mindre orter

Länet riskerar att bli av med primärvård på flera orter i länet efter landstingets sparkrav.
Det befarar nu de chefer vid vårdcentraler runt om i länet som hotat med att sluta om landstingets sparkrav på 19 miljoner går igenom. Anders Nykvist, chef vid vårdcentralen i Braås, säger att man i flera år utlovats mer pengar till primärvården, men innan man uppnått den nivå som utlovats, så kommer det alltså nya sparkrav. Och nu går det inte att spara mer, anser han. Anders Nykvist betonar också att Kronobergs län har de näst lägsta kostnaderna för primärvård i hela landet.