Nej till ersättning för röjd identitet

Justitiekanslern (JK) avslog i dag en begäran om ersättning som Roland Nyman från Göteborg vill ha för att en anställd vid försäkringskassan röjt hans skyddade personuppgifter.
JK anser att Försäkringskassan inte kan ansvara för den enskilda tjänstemannens brottsliga handlande. Personuppgifterna hamnade i ett register som fördes av nazister. Roland Nyman hade krävt 30 000 kronor i ersättning.