Fler och fler protesterar mot mastbygge

Lessebo kommun fick på fredagen in ännu fler protester mot planerna på att bygga master för trådlöst bredband i Kosta och Skruv.
Det är omkring 220 personer som skrivit under en protestlista mot att en mast ska placeras vid Lustigkullaskolan i Kosta, och de vänder sig särskilt mot riskerna för barnen vid skolan. Omkring 200 personer har också skrivit under protestlistor mot en liknande mast i Skruv. Också där är det platsen intill skolan som man vänder sig mot.