Oklart om fallskärmar

Nyköpings kommun har idag ingen egen kontroll av dom elva personer som man betalar ut fallskärm för. Tidigare har vi berättat om Thomas Nilsson, tidigare vd i det kommunala näringsbolaget Niab, som trots att han tjänat mellan 55- och 80- tusen kronor om året över den gräns där han enligt skriftligt avtal skulle börjat få sin pension nedsatt så har han inkasserat full pension. Enligt kommunens personalchef Anders Stenberg så finns det en osäkerhet kring dom här frågorna i kommunen.
Thomas Nilsson som numera har sin fallskärm minskad till hälften på grund av annan inkomst sa i februari 1995 på egen begäran upp sig från vd-posten i Niab endast 43 år gammal. Han hade då rätt till en fallskärm på 27-tusen kronor i månaden fram till ålderspension efter 22 år. I avtalet sägs att fallskärmen ska minskas om han utöver fallskärmen tjänar över cirka 150-tusen kronor om året. Thomas Nilssons inkomst mellan 1998 och 2001 har legat på mellan 200 000 och 230 000 över fallskärmen. Solklart kan tyckas att han då skulle fått sin pension nedskriven. Men han hävdar nu att att han fått ett löfte från kommunen att hans tjänstebil inte ska räknas som samordningsbar inkomst, och att han därför handlat i god tro. Om detta finns inget skrivet i något avtal och det normala enligt de jurister som arbetar på KPA som sköter kommunens pensionsutbetalningar är att bilförmån som tjänstebil ska uppges vid den årliga kontrollen och räknas in i inkomsten så att pensionsutbetalningarna kan minskas. Personalchef Anders Stenberg säger idag att han inte minns vad han sagt till Thomas Nilsson, men att han anser att kommunen måste se över sina regler. Enligt kommunjuristen i Nyköping gör oklarheterna om beskeden till Tomas Nilsson att det blir väldigt svårt att kräva honom på pengar.