Endast en tidning kvar i framtiden

Den svenska dagspressen går just nu igenom en av sina svåraste ekonomiska kriser nånsin. Och krisen drabbar även Östersundsposten och Länstidningen som båda två förlorat ungefär sju procent i intäkter. Mycket pekar nu på att det i framtiden bara kommer att finnas en dagstidning i Jämtland.
Östersundsposten och Länstidningen samarbetar redan om distribution och förhandlar just nu om átt samarbeta i ett nytt tryckeri som planeras att byggas av Östersundsposten. Idag ser båda tidningarnas ledning det som en tidsfråga innan det bara finns en enda tidning kvar. Kjell-Åke Pettersson VD för Länstidningen. - Ja tillslut blir det bara en tidning kvar i länet, om man tittar till utvecklingen i befolkningsunderlaget och annonsmarkanden så det klart att det drivs dithän. Bosse Svensson chefredaktör på Östersundsposten är inte mer förhoppningsfull. - Över tiden klarar vi inte av att ha två vinstdrivande tidningar här, det finns olika tänkbara varianter, men alla innebär att det kommer att försvinna journalistiska arbetstillfällen från Jämtland. Tidningsmarknaden i Jämtland har i journalistiska kretsar över hela Svertige framhållits som något unikt. För trots den socialdemokratiska pressens massdöd på 90-talet finns här två tidningar i skarp konkurrens, i dag utan något beroende av presstöd. Men det är kris. På några år har dagspressen i Sverige förlorat runt 2 miljarder kronor i annonsintäkter och de flesta dagstidningar i landet har ekonomiska problem. I Östersund genom att den lokala annonsmarknaden på 90-talet slogs sönder av stora kedjor, som med välkända neonskyltar dominerar Prästgatan i Östersund. De stora kedjorna annonserar i kampanjer som styrs från huvudkontoren, allt med hårdprofilerade varumärken som känns igen överallt i Sverige, och hellre i TV än i tidningar. För att spara drar Östersundsposten nu in lokalredaktioner och ska bevaka Jämtland från Östersund.