Östgöta Correspondenten granskas

Länsstyrelsen i Östergötland har utsett ett revisionsbolag att granska aktiebolaget Östgöta Correspondentens ekonomi.
Granskningen görs på begäran av Medieföretaget Herenco, som äger drygt 21% av aktierna i Östgöta Correspondenten. I en skrivelse till länsstyrelsen menar Herenco att de vill ha en förklaring till aktiebolagets mediokra resultat. Östgöta Correspondenten har motsatt sig granskningen, med hänvisningen att det skulle leda till allvarlig skada för bolaget.