Karlskrona kommun kritiserat av Migrationsverket

Karlskrona kommun får hård kritik från migrationsverket för att man inte tar emot bostadsplattformar för asylsökande.
Alla tillfrågade kommuner i sydsverige utom Oskarshamn har sagt nej och ställföreträdande generaldirektör Anders Westerberg är mycket bekymrad över den senaste tidens utveckling. Anders Westerberg säger att för tio år sedan var kommunerna solidariska med de asylsökande, men att den solidariteten nu är borta.