Hallbo vill höja hyran med 6 procent

Det kommunala bostadsbolaget i Hallbo i Hallsberg, vill höja hyrorna med 2 procent plus 28 kronor per kvadratmeter för sina runt 2000 lägenheter. Därmed motsvarar höjningen i genomsnitt totalt 6 procent. Leroy Wenzel från hyresgästföreningen i länet säger att det är mycket högre än vad andra bostadbolag i länet krävt i årets förhandlingar.
Hyresgästföreningen kommentar att den uppfattar Hallbos krav som oroväckande högt. Hyresförhandling påbörjas nästa vecka. I går enades hyresgäster och Askersundsbostäder om att höja hyran med 1,6 procent nästa år.