BB missar hjärtfel när barnen skickas hem tidigt

Vart femte nyfött barn med hjärtfel skickas hem från BB utan att felet upptäcks. Det beror på att allt fler mammor och barn skickas hem redan inom några dagar efter förlossningen. Landets barnläkare kräver nu att Socialstyrelsen inför nya riktlinjer för vården av nyfödda.
Tidig hemgång från BB har inte utvärderats ordentligt därför kan man heller inte säga om barn har dött på grund av det. Jens Schollin är barnläkare: – Det kan jag inte säkert säga däremot vet vi för hjärtbarnen att de kommer in i dåligt skick. Därför tar det längre tid innan man kan operera dem och de lider onödigt mycket på så sätt, säger han. Får komma hem allt tidigare Andelen mammor med nyfödda barn som skickas hem inom två dygn har ökat dramatiskt de senaste tio åren. Var annan mamma skickas hem inom två dygn och det räknar barnläkarna som tidig hemgång. Idag är det också vanligt att nyfödda kommer tillbaka till sjukvården inom fyra till tio dagar, med infektioner, gulsot eller uttorkning: – Då har de ju varit sjuka i ett antal dagar så de kommer in i ett onödigt dåligt skick, säger han. Dagliga telefonsamtal till mammorna Svenska barnläkarföreningen tror inte man kan vrida klockan tillbaka och förlänga tiden på BB även om man då skulle upptäcka många sjukdomar hos barnen men man kräver att den medicinska uppföljningen måste bli bättre. Man kan bland annat tänka sig att sjukvården har dagliga telefonsamtal med mammorna och att de nyfödda barnen undersöks av läkare efter fem dagar. Tidig hemgång från BB gör att det vilar ett stort ansvar på föräldrarna: – Jag tror inte man kan begära av en förstagångsförälder att han eller hon ska kunna se om barnet är sjukt, säger han.