Umeå satsar på entrepenad

Den här gången handlar det om internposten.
Tidigare var det sophanteringen, badhuset och telefonväxeln. Nu är det dags för Umeå kommun att lägga ut internposten på entrepenad. Mellan 6 och 8 personer berörs av det som kommunalrådet Lennart Holmlund inte vill kalla privatisering.