”S-valarbetare måste få bättre information”

Det behövs bättre information till de socialdemokratiska valarbetarna, säger finansminister Bosse Ringholm, efter anklagelserna om flera fall av valfusk inom det socialdemokratiska partiet i Stockholm.
– Varje påstående om valfusk i Stockholm ska noggrant utredas. Jag är oerhört angelägen att alla propåer om att det skett oegentligheter i valet i Stockholm måste utredas, säger Ringholm som också är ordförande för socialdemokraterna i Stockholm. Vilket ansvar har du som ordförande för arbetarkommunen i Stockhom? – Stockholms arbetarkommun har lagt ner stor energi att informera sina valarbetare och lagt ner mycket tid på det. Om det är så att det brustit ändå i informationen och alla valarbetare inte har nåtts av informationen så har vi naturligtvis ett ansvar att förbättra informationen och vi är angelägna om att göra en ännu bättre information till våra valarbetare i framtiden. Gör ni något speciellt nu med anledning av de här misstankarna? – Vi har informerat alla våra medlemmar, vi har uppmanat våra medlemmar att om det finns annan information ska den tas fram så snabbt som möjligt. Är det det de enskilda valarbetarna som ansvarar eller är det ni som partiledning som har ansvaret? – Det är ett dubbelt ansvar. Ett parti har alltid ansvaret att informera sin valarbetare på bästa möjliga sätt, men varje valarbetare har också eget ansvar för att följa de informationer man fått. Har du själv varit med och deltagit i budning av röster? – Nej det har jag inte gjort Kände du till att det gick till på det sätt som nu beskrivs? – Jag har fått information via media under senare tid som alla andra Du har själv inte besökt några ålderdomshem? – Nej Hur påverkar det här partiet i Stockholm? – Det är viktigt att vi i fortsättningen funderar om vi ytterligare kan förbättra till våra valarbetare så vi kan undvika den här typen av misstag för framtiden, säger Bosse Ringholm.
Erik Ridderstolpe