Böter hotar boende efter brister i arbetsmiljö

Solrosens gruppboende i Huskvarna har trots flera granskningar inte rättat till en rad brister i arbetsmiljön.
Nu har arbetsmiljöinspektionen tröttnat och kräver omedelbara åtgärder, annars hotar böter. Solrosens gruppboende har granskats fem gånger och fått två krav på sig, ändå kvarstår bristerna. Bland annat saknas skyddsombud, man har för dåligt utbildad personal och saknar flera viktiga handlingsplaner för att hantera hot och våld bland de anställda.