Statslöner offer för terrorister

USA:s president George Bush vill begränsa de statsanställda tidigare utlovade lönehöjningar. Han gör det med hänvisning till att pengarna behövs för att betala kriget mot terrorismen.
Bush utnyttjar en lag som ger presidenten vidgade befogenheter vid nationella nödsitutationer. Lönehöjningarna skulle begränsa nationens förmåga att framgångsrikt bekämpa terroristhoten. Militärens lönehöjningar ska dock genomföras fullt ut enligt tidigare uppgörelser och planer.