Storbritannien inte mot EMU-omröstning

Överenskommelsen att Sverige ska folkomrösta i september nästa år om inträde i valutaunionen EMU påverkar inte den brittiska regeringen.
Vår London-korrespondent rapporterar att beskedet från den brittiska regeringen var att det svenska beslutet inte är något Storbritannien har anledning att kommentera. Sverige, Danmark och Storbritannien är de tre EU-länder som står utanför EMU. Och i Storbritannien verkar en folkomröstning mer avlägsen än tidigare. Bara var tredje britt är för Euron och för premiärminister Tony Blair är det mindre politiskt farligt att skjuta frågan på framtiden än att satsa på en folkomröstning och förlora den.