Ewe bryter mot försäkran

KRISTIANSTAD. Den ur moderaterna uteslutna Christer Ewe har skrivit under en försäkran där det står att han ska avgå om partiet inte har hans förtroende.
Den så kallade kandidatförsäkran undertecknas av alla moderater som är nominerade inför valen. Christer Ewe, som trots uteslutningen väljer att sitta kvar i kommun- och regionfullmäktige, säger att väljarnas vilja går före kandidatförsäkran. Alla som kandiderar för moderaterna skriver under försäkran så att man vet vad man ger sig in på. Där står bland annat att undertecknaren ska avsäga sig de uppdrag gruppen nominerat till, om gruppen uttalar att den inte länge har förtroende för kandidaten. Även Christer Ewe har skrivit under försäkran men han tycker alltså inte att den väger tungt nog mot väljarnas vilja. Och han kommer också att sitta kvar i både kommun- och regionfullmäktige. Kandidatförsäkran är i och för sig inte juridiskt bindande däremot moraliskt, tycker partiombudsmannen Lars Ahlkvist. - Har man skrivit under den här kandidatförsäkran, då bör man ju också följa det man har skrivit under, säger Lars Ahlkvist.