Folkomröstning om EMU dröjer i Storbritannien

Det är nu klart att Sverige går till folkomröstning om inträde i valutaunionen EMU i september nästa år. Men en folkomröstning i Storbritannien verkar fortfarande avlägsen. Sveriges omröstningsdatum påverkar inte den brittiska regeringen.
Såväl premiärminister Tony Blair som utrikesminister Jack Straw har under hösten, på direkta frågor, gjort klart att ett svenskt beslut om tidpunkt för en folkomröstning om EMU inte påverkar Storbritannien. Den brittiska regeringen vill inte alls tala om tidtabeller för en folkomröstning här. Beskedet från regeringens talesmän är att det svenska beslutet inte är något Storbritannien har anledning att kommentera. Och även om Tony Blair själv skulle vilja föra in britterna i valutaunionen så ser det alltmer ut som om det inte blir någon brittisk folkomröstning förrän efter nästa val, alltså inte före 2005. Tidigare i år verkade en folkomröstning redan nästa år vara en möjlighet men sedan dess har frågan hamnat i bakgrunden, bland annat på grund av Irak. Bara var tredje britt säger sig vilja rösta ja till euron och för Blair är det politiskt mindre farligt att skjuta frågan på framtiden än att satsa på en folkomröstning och förlora den. Blair och hans ministrar nöjer sig nu med att likt ett mantra upprepa det som är regeringens fastslagna politik: att Storbritannien bör gå med i valutaunionen när det ekonomiska läget för att göra det är rätt. En rad ekonomiska kriterier har satts upp och senast i juni nästa år skall regeringen meddela om den anser att ett inträde i EMU är förenligt med de kriterierna.
Agneta Ramberg, London