Gen skyddar mot vinterkräksjuka

Att en del verkar vara immuna mot den mycket smittsamma så kallade vinterkräksjukan kan bero på att de har ett naturligt genetiskt skydd, enligt preliminära resultat från svenska forskare.
Professorn i viroligi, Lennart Svensson, har i en studie visat på sambandet mellan en speciell gen och det mycket smittsamma virus som orsakar vinterkräksjukan, skriver Dagens Nyheter. Ungefär var femte person klarar sig alltid från sjukdomen, som ger kräkningar och diarré i ett par dygn.