Nätverk skriver till minister om barnomsorgsoro

Utbildningsminister Thomas Östros har fått ett brev från barnomsorgsplanerare i hela Östergötland. Det är Nätverket för utveckling av förskolan i Östergötland som i brevet uttrycker sin oro för att det inte finns tillräckligt med pedagogiskt utbildad personal till förskolorna.
Allt färre väljer att utbilda sej till förskollärare idag, samtidigt som förskolan fått en läroplan och barngrupperna ska minska. Nätverket i Östergötland vill ha svar på hur regeringen tänker möta den ökande efterfrågan på förskollärare.