Beng-Olof Dike utesluts ur Moderaterna

Kyrkopolitikern Bengt-Olof Dike från Norrköping utesluts ur Moderaterna. Det beslutet partistyrelsen vid ett möte i går.
Den officiella orsaken till uteslutandet uppges vara att Beng-Olof Dike under en följd av år agerat på ett sådant sätt att han skadat partiet genom sitt handlande.