Dåliga vägar ett arbetsmiljöproblem

Dåliga vägar är ett arbetsmiljöproblem - men lagarna kring detta kommer att skärpas framöver.
Idag tvingas många yrkeschaufförer i bussar, lastbilar och taxibilar färdas på guppiga vägar - särskilt i norrlands inland - och skakningarna kan till slut orsaka arbetsskador. Arbetslivsintitutet har tillsammans med Vägverket konsult undersökt vägstandard i chafförer och resenärernas perspektiv. -Det är Arbetsmiljölagen och Miljöbalken som kan komma att avgöra arbetssituationen för arbetsplatser på undermåliga vägar säger Johan Granlund vid Vägverket Konsult. Han tror att chaufförernas arbetsplatser de närmaste åren kommer att granskas på ett nytt sätt. Bland annat kommer ett nytt hälso- och säkerhetsdirektiv från EU att införas i vår lagstiftning inom tre år. Här behandlas bland annat vibrationer, något som Johan Granlund tror kommer att förändra mycket för chaufförerna. Bland annat står där att särskild uppmärksamhet ska riktas mot exponering av kraftiga stötar något som chafförer i norrlands inland ofta utsätts för.