Hertsöns vårdcentral privatiseras inte

Landstinget har stoppat upphandlingen av privat entreprenör för Hertsöns vårdcentral i Luleå och anledningen är att kostnaden blir för hög och att anbuden varit ofullständiga.
Men moderaternas gruppledare i landstinget Maria Salmgren säger att en privatisering är nödvändig för att klara läkarrekryteringen. Hon anser också att nuvarande system med stafelläkare är dyrare än om en entreprenör tar över.