Företagsköp inget för LKAB

LKAB har slutat att aktivt söka efter utländska företag att köpa av konkurrensskäl. I stället ser företagsledningen just nu möjlighet att ta kunder från problemdrabbade konkurrenter.
LKAB kan idag stå helt på egna ben, enligt företagets VD Martin Ivert. Han talar om att ge kunderna mervärde och på så vis vara bättre än konkurrenterna. Med mervärde menas att ge mer än själva produkten, t ex information som leder till en effektivare produktion. - Vår enda chans att överleva är att vi ger mervärde i högre grad än någon annan, till våra kunder, säger han. För några år sen, i början av år 2000, var LKAB s strategi något annorlunda. Då var LKAB spekulant på, och lade också ett bud på, brasilianska gruvföretaget Samitri som i sin tur ägde pelletstillverkaren Samarco. Det skulle göra LKAB till en stor och konkurrenskraftig pelletsleverantör var det tänkt. Men affären gick istället till världens största järnmalmsproducent och en av LKABs största konkurrenter, CVRD, som lade ett högre bud. Ett kanadensiskt bolag var också aktuellt för LKAB men resultatet var skralt. - Det vi har sett är att det inte kommer att ge någonting, säger Martin Ivert. Istället ser han möjlighet att ta kunder från problemdrabbade konkurrenter. - Några av våra konkurrenter har stora problem faktiskt, kanadensarna har problem, ett chilenskt bolag har problem, i Indien finns en konkurrent som har problem av miljöskäl, så där ser vi en möjlighet att kanske hoppa in och ta deras kunder, säger han.