Föräldrauppror mot nedskärningar i skolan

Nedskärningarna inom skola och barnomsorg har nu gått så långt att föräldrarna börjar göra uppror. De senaste veckorna har föräldrar runt om i landet bildat nätverk, skrivit upprop och demonstrerat för mer pengar till skola och barnomsorg i nästa års kommunala budget.
Nina Engel i Nacka och Ingrid Henning-Loeb i Göteborgsstadsdelen Härlanda är några av de föräldrar som tycker att det har sparats tillräckligt nu. - Ja vi tycker det. Gränsen är nådd nu. - Vi känner oss oroliga för vi ser att resurserna på skolorna inte räcker till. - När man genomför sådana här besparingskrav då rycker man verkligen undan förutsättningarna för att genomföra det som har byggts upp. Det tycks som ett föräldrauppror är i antågande. På flera platser runt om i landet har det bara den gångna veckan demonstrerats och protesterats mot för stora skolklasser och barngrupper och mot hot om färre lärare. Senast i dag måste alla kommuner ha budgeten för nästa år klar och i hopp om att slippa se mer neddragningar har föräldrar i bland annat Nacka, Härlanda, Dalsjöfors, Höganäs och Eslöv demonstrerat, skrivit upprop och bildat nätverk. Hjälper ibland På en del platser, som i Biskopsgården i Göteborg har protesterna faktsikt hjälpt, där backar nu kommunen och lovar att inga femåringar ska behöva flyttas till vanliga skolklasser som planerat. Men på många andra platser har föräldraupproren ännu inte gjort någon skillnad. I Härlanda, också det i Göteborg, ska man spara ytterligare sju miljoner på skolbarnen och femton tjänster ska bort nästa år. Ingrid Henning-Loeb, med två barn i skolan, befarar att allt fler föräldrar kommer välja friskolor i framtiden, vilket kommer drabba hela kommunen i längden, menar hon. - Det blir något helt annat om folk tar sina barn ur skolan och sätter dem i friskolan. Då får man en helt annan stadsdel där man inte delar den här offentliga gemenskapen i stadsdelen, säger hon. Kommunalrådet är nöjd Men Frank Andersson, socialdemokratiskt kommunalråd i Göteborg delar inte oron. - Jag tycker att den kommunala skolan har fått orättvis kritik för det är egentligen en väldigt bra skola vui har och jag är inte speciellt orolig, säger han. Struntar i var pengarna kommer ifrån I borgerligt styrda Nacka kommer fördyrade lokalkostnander innebära att skolan drabbas och Nina Engel, vars äldsta barn går i första klass, har ingen förståelse för att kommunernas dåliga ekonomi ska drabba barnen. - Skolan är nästan den viktigaste frågan i kommunen så vi bryr oss inte om hur de finansierar det här för frågan är så viktig, säger hon.
Anna Lithander