Pengar till arbetet mot vardagsvåld

En fond för att motverka vardagsvåldet lanserades på lördagen av kyrkorna i Sverige. Fondens ordförande är Biskopen i Strängnäs, Jonas Jonsson.
Ickevåldsfonden ska ge ekonomiskt stöd till organisationer och projekt som vill främja integration, förebygga våld eller hantera konflikter. I första hand stöder fonden projekt som gäller barn och ungdomar. Två ungdomsprojekt fick ta emot de första ekonomiska bidragen.