Låg mjölkproduktion

I år är den producerade mjölkmängden den lägsta på tio år. Mjölkproduktionen har minskat med fyra procent jämfört med för ett år sen säger Lennart Holmström på Svensk mjölk till P4 radio Halland
Att mjölkproduktionen minskar just i år beror till stor del på den varma o torra sommaren som har försämrat kvaliteten fodret. Samtidigt blir det allt mindre lönsamt för de halländska bönderna att producera mjölk. Lennart Holmström på Svensk mjölk säger att när det gäller mjölkpriserna så är det en balansgång mellan att möta konkurrensen från utländska produkter kontra att ha tillräcklig betalning till svenska bönder så att det fortsätter producera mjölk. Det är viktiga framtidsfrågor för mejeriföretagen att hitta rätt nivå, säger Lennart Holmström