Nyfödda barn måste följas upp säger Örebroläkare

Nyfödda barn som skickas hem tidigt från BB följs inte upp ordentligt, så tillståndet för barn med hjärtfel och infektioner förvärras. Nu kräver barnläkare att Socialstyrelsen inför ett nationellt uppföljningsprogram.
Barnläkaren Jens Schollin i Örebro, som är ordförande i neonatalsektionen i Barnläkarföreningen, säger att utvecklingen med tidig hemgång har gått så snabbt att många sjukhus inte har hängt med att ordna rutiner för att kontrollera barnet efter hemgången. Flera sjukdomar hos de nyfödda barnen märks inte förrän efter några dagar och när efterkontrollen brister upptäcks inte sjukdomen i ett tidigt skede. I stället förvärras den. En rapport från Södersjukhuset i Stockholm visar att antalet barn som återkommer och läggs in på sjukhus efter tidig hemgång har fördubblats på tio år.