EU yhteistyötä Skellefteån ja Pietarsaaren välille

Pohjoisruotsalainen rannikkokaupunki Skellefteå käynnistää yhteistyöprojektin Pietarsaaren kanssa turismin, elinkeinoelämän ja kulttuurin aloilla. Yhteistyöprojekti toteutetaan EU:n alueellisen tuen avulla, jonka tavoite on alueellisen ja rajat ylittävän kehittämistyön mahdollistaminen. Kahden vuoden aikana on tarkoitus edistää Skellefteån ja Pietarsaaren suhteita 2,6 miljoonan kruunun budjetilla.