Christer Ewe sitter kvar trots uteslutning

Den ur moderaterna uteslutna Christer Ewe har skrivit under en försäkran där det står att han ska avgå om partiet inte har hans förtroende. Den så kallade kandidatförsäkran undertecknas av alla moderater som är nominerade inför valen. Men Christer Ewe, som trots uteslutningen väljer att sitta kvar i kommun- och regionfullmäktige, säger att väljarnas vilja går före kandidatförsäkran.
Sen lång tid tillbaka använder sig moderaterna av en kandidatförsäkran inför valen. Alla som kandiderar för moderaterna skriver under försäkran så att man vet vad man ger sig in på. Där står bland annat att undertecknaren ska avsäga sig de uppdrag gruppen nominerat till, om gruppen uttalar att den inte länge har förtroende för kandidaten. Även Christer Ewe har skrivit under försäkran men han tycker inte att den väger tungt nog mot väljarnas vilja. Och han kommer också att sitta kvar i både kommun- och regionfullmäktige. - Om jag inte haft det starka stöd som jag hade i valet hade jag kanske resonerat annorlunda men jag är ju vald att företräda invånarna i västra Skåne och det tycker jag är viktigare än ett papper jag skrivit under, säger Christer Ewe. Kandidatförsäkran är i och för sig inte juridiskt bindande däremot moraliskt. Partiombudsmannen Lars Ahlkvist tycker därför att Christer Ewe borde ta sitt ansvar och avgå. - Har man skrivit under kandidatförsäkran, som är en förutsättning för att ställa upp i valet, då bör man följa den, säger han. Men Christer Ewe säger sig inse den moraliska betydelsen men tycker inte reglerna gäller honom.