Förberedelser för EMU-omröstning har börjat

I fredags enades partiledarna om att folkomröstningen om EMU ska hållas i Sverige den 14 september nästa år. Beskedet innebär att både Ja och Nej sidan nu börjar förberedelserna för sina kampanjer.
– Vi ska satsa på en särskild hemsida och vi har redan tagitg initiativ till olika nätverk i olika delar av landet. O Göteborg till exempel var första träffen här i veckan. I stockholm har man redan startat nätverk tillsammans med andra organisationer, säger Ingela Mårtensson orförande i folkrörelsen Nej till EU. Nej till EU lägger nu all kraft på ett nej till EMU i fplkomröstningen nästa år. Även på jasidan börjar nu förberedelserna. Birgitta Ed är vd i stiftelsen Sverige i Europa, den organisation som före folkomröstningen 1994 om EU hette Ja till Europa: – Konkret jobbar vi med att hjälpa de politiker och företrädare som finns i olika partier och organisationer att diskutera och träna sina argument i den här frågan. Vi förbereder för att kunna göra aktiviteter som inte bara riktar sig till Stockholm och storstäderna utan även runt om i landet. Vi funderar över vad man kan göra när det gäller unga människor och vi jobbar mycket med internet och webben för att se hur man kan sprida information och föra diskussion på internet. Internet är ett viktigt verktyg för både ja- och nejsidan. Och det är framförallt till de statliga bidragen kommer. Ett besked om hur de fördelas vänmtas vid nästa partiledarträff om ett par veckor. Nejsidan måste få mer pengar enligt Ingela Mårtensson på Nej till EU, som tror att det blir orättvist annars: – Ja, det kommer det ju att bli i vilket fall som helst. De finns de som påstår att jasidan förra gången hade en miljard kronor. Så mycket kommer vi aldrig kunna ha. Därför tycker vi att det är viktigt att de offentliga medlen gynnar framförallt nejsidan, eftersom vi inte får resurser från näringslivet. Det skulle ju vara om näringslivet ville bidraga även till nejsidan. Men det argumentet håller inte enligt Birgitta Ed på jasidan: – Det räcker med att ha tittat de senaste dagarna för att ha sett stora direktörer som säger att de tänker satsa pengar i nejsidan. Flera säger att de är beredda att stoppa in privata pengar. Vi vet att nejsidan i andra länder har fått pengar från utlandet. Så jag tror inte att man ska jämföra s mycket med 1994. Slutligen får respektive sida presentera sina bästa argument för oss som ska ta ställning den 14 september nästa år. Först nejsidan: – Det är att Sverige ska förbli ett självständigt land och bestämma den ekonomiska politiken i Sverige, säger Ingela Mårtensson för nejsidan. Birgitta Ed på jasidan säger: – jag tycker att Sverige har en naturlig plats i det europeiska samarbetets kärna. Och jag tycker att vi ska vara med och samarbeta med de andra länderna på lika villkor och det är vi inte idag. Varken på ekonomiska eller politiska lika villkor. Därför tycker jag det är otroligt viktigt att Sverige behåller den platsen.
Edvard Unsgaard