Billigare tandvård för anställda

Anställda löntagare kan nu få billigare tandvård genom så kallat bruttolöneavdrag. Det är en dom i regeringsrätten i våras som öppnat den här möjligheten att minska tandvårdkostnaderna med omkring 30 procent.
Praktiskt fungerar det så att arbetsgivaren betalar hela tandläkarräkningen, och den förmånen blir då skattefri för den anställde. Samma summa dras sedan av från den anställdes lön - före skatt - och det ger en ungefär 30 % lägre tandläkarräkning. Domen är så pass ny att det ännu inte är så många som utnyttjar den här förmånliga möjligheten. Det säger Rolf Vingemar, skatteexpert på skattemyndigheten i Gävle till Radio Gävleborg.