Sämre lastsäkerhet på färjan

Tidigare avgångstid för Oskarshamnsfärjan på fredagar, kan orsaka säkerhetsproblem. Det befarar LO-distriktet på Gotland i ett yttrande över förslaget till ny färjeturlista.
Enligt turlistan ska Oskarshamnsfärjan gå en timme tidigare på fredagar, vilket skulle öka stressen för transportpersonalen och medför mindre tid för den ur säkerhetssynpunkt viktiga lastsäkringen. I övrigt är LO-distriktet mycket positiv till den nya färjeturlistan. Särskilt gäller det turerna med snabbfärjan som ska göra det möjligt med endagarsbesök i Stockholm.