Klippans kommun köper flygplatsen

KLIPPAN. Klippans kommun har kommit överens med Fortifikationsverket om att köpa flygplatsen i Ljungbyhed.
De politiska besluten ska fattas i december. Men kommunalrådet Rune Persson säger att affären i praktiken redan är klar, eftersom det finns en politisk majoritet för den. Kommunen köper flygplatsen och ett antal markområden intill för sex miljoner kronor. I avtalet har Klippans kommun fått löfte om att staten ska betala saneringen av den mark som förorenades av flygbränsle på 1960-talet.