personalbrist ger Region Skåne dubbla kostnader

Region Skånes kostnader för inhyrd personal har mer än fördubblats jämfört med förra året, det visar en konsultrapport som regionen beställt.
Förra året betalade regionen 20 miljoner kronor till olika bemanningsföretag. Till och med augusti i år har kostnaden stigit till 45 miljoner. Och orsaken är framför allt bristen på sjuksköterskor - Det är ingen bra långsiktig lösning, varken ur ekonomisk synpunkt eller någon annan, säger Karin Rangin som arbetar med organisationsutveckling på Region Skåne. Bristen på sjukvårdspersonal gör alltså att kostnaderna skjuter i höjden för region Skåne. Men det innebär och att kvaliteten och kontinuiteten försämras. Inhyrd personal anlitas när sjukhusen har svårt att rekrytera framför allt sjuksköterskor - trots att regionens policy är att man inte ska hyra anlita bemanningsföretag. Hittills i år är det framför allt universitetssjukhuset MAS i Malmö som står för ökningen tillsammans med sjukhusen i Trelleborg och Ystad. Karin Rangin säger att kostnaden på 45 miljoner kronor ändå är marginell i förhållande till den totala kostnaden för personal. Hon säger också att situationen ser ljusare ut framöver. - Min bild är att det inte kommer fortsätta att öka utan snarare minska. Den bilden grundar jag på de samtal jag haft med de berörda sjukhusen och deras planer på hur de ska jobba framöver, säger Karin Rangin som tror att uppmärksamheten kring kostnaderna gjort att de inte växt mer än vad de gjort.