Klippans kommun köper flygplats

Klippans kommun har kommit överens med Fortifikationsverket om att köpa flygplatsen i Ljungbyhed.
De politiska besluten ska fattas i december. Kommunalrådet Rune Persson säger att affären i praktiken redan är klar, eftersom det finns en politisk majoritet för den. Sex miljoner kronor kostar flygplatsen och ett antal markområden intill som Klippans kommun ska köpa. I avtalet ingår att staten ska betala saneringen av den mark som förorenats av flygbränsle på 1960-talet.