Pengar till Rosengård för antivåldsprojekt

Projektet Tala nu i Rosengård har fått 25 000 i bidrag från en ny stiftad fond.
Ickevåldsfonden ska motverka vardagsvåldet och Ickevåldsfonden ska ge ekonomiskt stöd till organisationer och projekt som vill främja integration, förebygga våld eller hantera konflikter. I första hand stöder fonden projekt som gäller barn och ungdomar. Initiativet kommer från kyrkorna genom Sveriges Kristna råd. Förutom Rosengårdsprojektet fick Alternativet i Hammarkullen Göteborgs bidrag, även det på 25 000 kronor.