”Sjukskrivna ska acceptera annat arbete”

Arbetslivsminister Hans Karlsson vill ställa krav på långtidssjukskrivna att ta ett annat arbete under sin sjukskrivning. Det ska inte gå att tacka nej till ett jobberbjudande om läkare anser att den sjukskrivne klarar att utföra det. Den som vägrar kan enligt Hans Karlsson bli av med sin sjukpenning.
– Jag vill försöka skapa ett läge där den sjukskrivne ställs inför ett val om att ta ett annat arbete om det medicinskt bedöms vara möjligt för den personen att ta ett annat arbete. Det här handlar inte om att jaga cancersjuka ut i arbete utan här är det viktigt att människor får en möjlighet att göra ett sånt val. Det finns inte i dag, säger Hans Karlsson. Vem är det som ska ställa det kravet på den sjukskrivne? – Det ska Försäkringskassan göra. Vad händer om den enskilde inte vill ta jobbet? – Då måste det bero medicinska eller andra skäl. Jag tänker inte laborera med lika skarpa regler som A-kassan till exempel. Där blir man omedelbart av med ersättningen. Men också sjukersättning redan i dag kan dras in om människor absolut vägrar att arbeta trots att man bedöms kunn arbeta. Den regeln finns redan i dag. Så då kan de regler som finns i dag tillämpas? – Ja, det kan de göra, säger Arbetslivsminister Hans Karlsson.
Tomas Ramberg