Valförrättare ville inte låta handikappad rösta

Handikappombudsmannen utreder ett fall kring en handikappad som gick och röstade. Det handlar om en förståndshandikappad person som röstade tillsammans med sin förälder. Föräldern anmälde valförrättaren eftersom personen som skötte valet ifrågasatte den utvecklingsstördes rätt att rösta.
- Det handlar om en person fick genomföra sitt val eller någon annans val. Men anmälan handlar också om ifall valförättaren har ifrågasatt den handikappades rätt att rösta, säger Lars Lööf som är Handikappombudsman. Omöjligt omyndigförklara Handikappombudsmannen kan nu kritisera den person som skötte valet om det visar sig att han betedde sig fel mot den förståndshandikappade och ifrågasatte dennes rätt att rösta. Det är oklart hur just detta ärende slutar men Lars Lööf anser detta vara ett exempel på att gamla fördomar sitter i trots att det sen drygt tio år inte är möjligt att omyndigförklara människor oavsett demenssvårigheter eller grad av utvecklingsstörning. - I omyndigförklarandet låg också ett nekande av rösträtt och det finns nog i samhället ett ifrågasättande av personer med utvecklingsstörning, säger Lars Lööf. Flera fall i år Under veckan har också olika fall med misstänkt valfusk uppmärksammats bland annat i en vallokal i Hässelby där en tveksam affisch satts upp och även fall där socialdemokratiska valarbetare förfalskat namnteckningar åt personer vid ombudsröstning men att det skulle vara mer problem i år än tidigare år är kanslichefen på valmyndigheten Gunnar Skarell tveksam till. - I bland får man intrycket av att det här är gigantiska problem men det tror inte jag, säger han. Om du jämför bakåt? - Mina medarbetare som varit med tidigare val säger det att den här typen av påståenden har förekommit i tidigare val men om de är fler eller färre får man nog studera närmare för att svara på, säger han. Ovanligt med omval Det är ovanligt att val får göras som i Sverige men det hände faktiskt 1979 då en socialdemokratisk politiker hjälpte äldre att rösta på socialdemokraterna. Fusket uppdagades, politikern bötfälldes och valet gjordes om men att problemen med valfusk skulle vara utbrett är Gunnar Skarell på valmyndigheten tveksam till. - Jag tror inte allas att det förekommer i någon stor utsträckning. Däremot är det ju väldigt många valarbetare som jobbar med ett val och det är klart att de har mer eller mindre av gott omdöme, säger han.
Edvard Unsgaard