Folkhälsoinstitutet vill stoppa RFSL-broschyr

Ledande personer på Folkhälsoinstituet kräver att en broschyr som RFSL ger ut, dras in. Broschyren handlar om sex och droger och Folkhälsoinstitutet anser att den ger fel signaler och strider mot svensk narkotikapolitik.
Kristina Ramstedt är avdelningschef på Folkhälsinstitutet - Den här typen av broschyrer strider ju mot svensk narkotikapolitik. Det har RFSL inte uppmärksammat. Vi kommer att ha ett samtal med RFSL nästa vecka och dem att dra in broschyren. Det är en liten broschyr som lätt går ner i fickan och den ges ut av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL. I broschyren kan man läsa beskrivningar om olika droger. Det både varnas och tipsas om hur man kan använda dem. Om till exempel amfetamin står det att man ska låta kroppen vila ordentligt efter man tagit det. Och om LSD kan man läsa att man ska välja en trygg miljö och att det är stor skillnad på en liten och en stor dos. Robert Karlsson Svärd är informationsekreterare på RFSL och han medger att det ges råd om hur droger kan användas. - Om du ändå tar droger, då ska du tänka på det här och det här. För det är så att folk tar droger och det kan inte vi hindra. Då är det väl bättre att vi går in och ser till att de gör det på bästa sätt. Borde ni inte istället ge råd om hur de ska sluta använda droger? - Nej, vi har inte den uppgiften. Det som vi gör i det här arbetet är att visa på att om man använder droger, i samband med sexuella aktiviteter, då beskriver vi vad som är farligt och vad det kan leda till. Och hur man faktiskt kan kollapsa av droger. Det är skattebetalarna som finansierat broschyren och på Folkälsoinstitutet råder det ingen tvekan om vad som kommer hända om broschyren inte dras in. - Jag är övertygad om att om de inte vill arbeta på det sätt som vi har regler om i Sverige, så har jag regeringens fulla förtroende att minska bidraget till RFSL, säger Kristina Ramstedt på Folkhälsoinstitutet. Regeringens narkotikasamordnare Björn Fries säger att han tror säkert att RFSL:s syfte med broschyren är bra men han tror samtidigt att en sån här broschyr kan göra mycket skada: – Den målgrupp som man har, om det är männsikor som håller på med narkotika och om man då sprider felaktig information till dem och förringar farorna så är det väldigt allvarligt, säger Björn Fries.
Anna Tibblin Hansson