Långtidssjukskrivna ska tvingas ta jobb

Arbetslivsminister Hans Karlsson vill ställa krav på långtidssjukskrivna att ta ett annat arbete under sin sjukskrivning.
Det ska inte gå att tacka nej till ett erbjudande om arbete om läkare anser att den sjukskrivne klarar att utföra det. Den som vägrar kan bli av med sin sjukpenning, enligt Hans Karlssons förslag.