Kenyadåden försvårar USA:s krig mot terrorismen

Terrordådet i Kenya har förändrat bilden av global terrorism på mer än ett sätt. Över hela jordklotet ökar nu skräcken för att missiler ska användas mot vanliga passagerarplan. Men dessutom har USAs krig mot terrorism komplicerats av det faktum att dåden i Kenya riktades mot israeler.
Hittills har USA hållit isär begreppen. Kriget mot terrorismen och Israel-Palestinakonflikten. Al Qaeda är USA:s fiende, inte palestinierna. Även om israels premiärminister Ariel Sharon gjort sitt bästa för att sätta likhetstecken mellan Osama Bin Laden och Yasser Arafat. Men nu när israeler blivit måltavla för global terrorism, blir gränsdragningen suddigare. Det blir svårare att skilja palestiniernas legitima kamp mot israels ockupation från internationell terrorism. En judisk bosättare i Gaza och en israelisk turist i Kenya, är de offer i samma krig, en världsomspännande terrorism? Denna distinktion kan få långtgående konsekvenser för USAs fortsatta krig mot terrorismen. Attacken i Kenya gör det svårare för Bushadministrationen att betrakta Israel-Palestinakonflikten som ett lokalt problem. Det kan också bli svårare för USA att tygla Israels vedergällning, särskilt när Israel kan peka på USAs egna aktioner mot Al Qaeda ledare i Yemen. Men att å andra sidan sätta likhetstecken mellan Al Qaeda och militanta palestinier, vore ödesdigert för USA:s relation till arabländerna och det stöd Bushadministrationen är så beroende av inför ett eventuellt krig mot Irak. Denna problematik märks också i analysen av vem som låg bakom terrordåden i Kenya. Amerikanska experter riktar blickarna mot Al Qaeda och källor inom Pentagon säger sig också ha bevis för att Al Qaeda inte bara tränat sina soldater i användandet av missiler utan även spritt dessa över jordklotet. Polisen i Kenya, däremot, säger sig inte ha några bevis för att Al Qaeda varit inblandat och andra terrorexperter hävdar snarare att mycket pekar på specifikt anti-israeliska terrorgrupper som Hizbollah.
Cecilia Uddén, Washington