Allergiråd saknar underlag

Forskaren Agnes Wold ifrågasätter starkt riktigheten i sjukvårdens traditionella råd om hur allergier ska förebyggas hos barn.
Docenten i mikrobiologi Agnes Wold säger att t ex amning inte alls förebygger allergier hos spädbarn. Att extra noggrann städning skulle motverka uppkomsten av allergier är en annan myt, anser hon, som dessutom skuldbelägger redan stressade föräldrar. Inte heller är det bevisat att föräldrars rökning bidrar till att utveckla allergier hos barn, säger decent Agnes Wold.