Positiv syn på vindkraft

Boende i närheten av vindkraftverken vid Utgrunden är positiva till havsbaserad vindkraft. Det visar stastistik gjord på uppdrag av Enron WInd. Av 400 slumpvis utvalda invånare i Torsås kommun var 80 % positivt inställda till vindkraften, - hälften ganska positivt inställda och hälften mycket positivt inställda. Sex procent av dom undersökta ansåg att Utgrunden har en negativ inverkan på landskapsbilden.