Landstingsattityder mätta

Dom landstingsanställda i länet har fått större möjligheter att påverka sin arbetssituation dom senaste åren. Relationen mellan chefer och personal har också förbättrats och det finns en tendens till minskad mobbning visar en undersökning som SIFO har gjort. Samtidigt upplever allt fler anställda att vården blivit byråkratisk, och det finns en tendens till att fler jobbar övertid enligt undersökningen som bygger på svar från 8 av 10 landstingsanställda i länet.