11 000 ton olja mot spanska kusten

Det nya bälte av olja som läckt från den sjunkna oljetankern Prestige utanför Spaniens nordvästra kust närmar sig nu land.
Spansk radio rapporterar att oljan har nått musselbankarna i Galicien, men att räddningspersonal ändå har lyckats bygga barrikader för att skydda bankarna. Oljebältet beräknas innehålla 11 000 ton olja, vilket är mer än dubbelt så mycket som det som flöt land för två veckor sen och som smutsat ner över 100 stränder längs Galiciens kust. Fartyg med utrustning att ta upp olja från vattnet arbetar för fullt med att försöka ta upp så mycket olja som möjligt. Framförallt försöker fartygen hindra olja från att nå ett område som är mycket rikt på skaldjur och som hittills klarat sig från oljekatastrofen längs Spaniens nordvästra kust.