Filipstad höjer skatten med 50 öre

Kommunfullmäktige i Filipstad har beslutat höja den kommunala skatten med 50 öre. Höjningen kommer att ge kommunen ökade inkomster med 6,7 miljoner kronor. Filipstad har inte höjt skatten på 20 år.
Ytterligare en kommun i Värmland planerar skattehöjning nästa år, det är Kils kommunstyrelse som föreslagit en höjning med 40 öre, vilket skulle ge ökade inkomster på omkring sex miljoner. Beslut tas nu i december. I Kristinehamn sänks kommunalskatten med fem öre nästa år. En sänkning som även kommer att fortsätta de närmaste åren. Kristinehamnsborna har i år den allra högsta totala skattesatsen i landet, med 33,30 procent.