Oxelösund trafiksäkrast

Oxelösund är länets trafiksäkraste kommun. Det menar Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, efter att ha analyserat en trafiksäkerhetsenkät som man genomfört.
I våras genomförde NTF en undersökning om hur kommunerna prioriterar den allmänna trafiksäkerheten. Kommunerna poängsattes sedan och högst poäng, 28 av 46 möjliga, fick alltså Oxelösund. Därefter följer Katrineholm, Nyköping och Vingåker. Sämst var Flen, som fick 19 poäng.