Klart med socialdemokratiska uppdrag i Halmstad

De socialdemokratiska ledamöterna från Halmstad till det nya förbundsfullmäktige för Region Halland blir Bengt Ekberg, Ingegerd Sahlström, Jan-Olof Johansson och Anna-Greta Bengtsson.
Det beslutade socialdemokraternas represententskap i Halmstad på lördagen. I valet av kandidater till kommunens nämnder och andra politiska uppdrag blev det inga överraskningar. Björn Lind föreslås bli ny ordförande i kulturnämnden, eftersom Jan-Olof Johansson lämnar det uppdraget. Gunnar Cervin blir ordförande i Fastighetsnämnden, en ny nämnd som ska ta hand om de stora bygg- planfrågorna. Cervin efterträds som ordförande i servicenämnden i Halsmtad kommun av Anna-Karin Malmkvist.