”Städning stoppar inte allergi”

De traditionella råden om hur man förebygger allergier hos barn får skarp kritik. Det stämmer inte att amning förebygger allergi hos spädbarn, enligt läkaren Agnes Wold, docent i mikrobiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Och att extra städning skulle stoppa allergier är en myt, säger Agnes Wold, som kräver att de råden till föräldrar tas bort. – Att det skulle hjälpa att städa mer för att undvika att ens barn utvecklar allergi, det är fullständigt uteslutet. Det stämmer inte med några av de iakttagelser man gjort, utan allergier uppkommer ju i det här rena, moderna samhället. De finns inte på landsbygden i U-världen där det är smutsigare än i Sverige. – Det här är ju bara en allmän moralism som man har ärvt sedan sekelskiftet när man gick och moraliserade. Då gällde det infektionssjukdomarna som man då trodde kunde bekämpas med städning – vilket de inte heller kunde förstås. Tycker du att de här råden är överdrivet försiktiga, då? – Jag tycker de är felaktiga. De är ovetenskapliga, de bygger på ett moraliserande synsätt och de har inte täckning i vetenskapliga studier. – De är inte bra för någonting. Ja, amma är naturligtvis bra ur näringssynpunkt, och det har säkert många positiva effekter, men man får inte hitta på effekter som det inte har!
Anna Larsson